Sunday, March 6, 2011

MENINGGAL

Ini cerrita, starrt di pagi yang wujan terrsangat lah lebat.
Mau kayu pun tak bleh.


Satu rroty, satu tea tarrik kemudian. Wujan pun berrhenti.
Turrus mengayuhlah mereka. 


Whoels turrus  kehadapan. MENINGGAL kan layen-layen rider.
Satu terrsilapan bussarr...Turrus itu Syamsi sama itu Zul memotong.
MENINGGAL kan Whoels...
MENINGGAL turrus MENINGGAL kan itu Whoels...

Nampa macam BOSS ada tunggu....
Surrupa juga la dia.Turrus MENINGGAL kan Whoels berseorrangan.

Itu camerra saja terrbalik, Nik whokey..

Lagi dia mau angkat gambarr ka.
Daey...cepatla..hari mau hujan. Cerrita bulum habis!
Mana mau pigi, Syamsi ooo..

Barru punya carra kasi lurrus tayarr..
Wondeway balik....

Wujan pun turrun ..

Terrsangatlah lebat..

Nik turrus MENINGGAL kan merreka.

Syamsi turrus mengejar...
BOSS ikut rapat...
Whoels pula MENINGGAL kan mereka....Ver 2


No comments: